กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ Valentine’s Week Party กิจกรรม รักต้นไม้

      Comments Off on กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ Valentine’s Week Party กิจกรรม รักต้นไม้

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ Valentine’s Week Party กิจกรรม รักต้นไม้ โดยกองอาคารและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ผักสวนครัว โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30-17.30 น. ณ บริเวณสวนผัก ด้านหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี