มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และเปิดโครงการ โดยกลุ่มเครือข่ายประกอบด้วย โรงเรียนโคกโคเฒ่า โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมจัดขึ้นในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โถงปีกซ้าย ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ และหอมขจรฟาร์ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี