สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ฯ อาหารไทยมีเรื่องเล่า

      Comments Off on สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ฯ อาหารไทยมีเรื่องเล่า

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ ภายใต้รายวิชาการสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ อาหารไทยมีเรื่องเล่า นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ วิทยากรโดย อาจารย์ พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และกรรมการสมาคมเชฟประเทศไทย โดยมีประเด็นพูดคุย เล่าเรื่องอาหารไทยในปัจจุบัน และเส้นทางการประกอบอาชีพเชฟอาหารไทย กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี