วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี

ดร.วรานี เวสสุนทเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และจัดหาทุนให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต