วิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2566 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2566 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

นายบัญชา ภูมิดี เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) สังกัดกองกลาง ผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2566 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยมีนายศรีธรรม ราชแก้ว ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากส่วนงานต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีวาระสำคัญการนำเสนอแผนร่างปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้การประชุมฯ จัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม MC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี