วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมหารือในการจัดทำความร่วมมือกับลุงเชาวน์ฟาร์มและธนาคารออมสิน ในการจัดการประกวดแข่งขันทำอาหาร

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมหารือในการจัดทำความร่วมมือกับลุงเชาวน์ฟาร์มและธนาคารออมสิน ในการจัดการประกวดแข่งขันทำอาหาร

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป และผู้จัดการบริษัท สวนดุสิต เทรดดิ้ง จำกัด รองศาสตราจารย์ ดร.มานิดา เชื้ออินสูง อาจารย์ประจำหมวดการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมหารือในการจัดทำความร่วมมือกับลุงเชาวน์ฟาร์มและธนาคารออมสิน ในการจัดการประกวดแข่งขันทำอาหารที่จะจัดขึ้นในอนาคต โดยการประชุมหารือร่วมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี