กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2566

      Comments Off on กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2566

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ กีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน โดยมีนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ SDU sports hall ชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-17.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี