มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชิรราชธิดา ซึ่งวันนี้เป็นวันประกอบพิธีเป็นวันที่ 7 พร้อมด้วย เลขาธิการมูลนิธิผึ้งหลวงอัศวิน นายอำเภอด่านช้าง นายอำเภออู่ทอง บุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและวัตนกรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไป ในการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชิรราชธิดา เป็นการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 7 วัน 7 คืน ตลอด 24 ชั่วโมง รวม 168 ชั่วโมงต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อรวมพลังและอธิษฐานจิตให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาลิณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากอาการประชวรและกลับมามีพระพลานามัยที่แข็งแรง ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 00.01-24.00 ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี