วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช”

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย นายเฉลิมชัย แสงอรุณ ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 พร้อมยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 57 วินาที จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ตามโครงการกองทุนพระปิยมหาราช จำนวน 16 ทุน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. สนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี