งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กองบริการนักศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา ถวายภัตตาหารเพลและเงินบริจาคแด่พระสงฆ์ และทำกิจกรรมอาสาทำความสะอาดบริเวณวัด

      Comments Off on งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กองบริการนักศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา ถวายภัตตาหารเพลและเงินบริจาคแด่พระสงฆ์ และทำกิจกรรมอาสาทำความสะอาดบริเวณวัด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กองบริการนักศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา ถวายภัตตาหารเพลและเงินบริจาคแด่พระสงฆ์ และทำกิจกรรมอาสาทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดโคกโคเฒ่า โดยมี ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายหลอดไฟแก่พระสงฆ์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ณ วัดโคกโคเฒ่า ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี