มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  เทียนงาม และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 และเผยแพร่การทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ และแจกจ่าย ให้แก่ชาวบ้านและผู้ที่สนใจภายในงานได้ชิม ทั้งนี้นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมภายในบูธอีกด้วย ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วัดเกาะ หมู่ที่ 5 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี