นายพงษ์พิชาญ สุอังคะวาทิน เจ้าหน้าที่กองบริการนักศึกษา ผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลคนสุพรรณ ร่วมต้านยาเสพติด”

      Comments Off on นายพงษ์พิชาญ สุอังคะวาทิน เจ้าหน้าที่กองบริการนักศึกษา ผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลคนสุพรรณ ร่วมต้านยาเสพติด”

นายพงษ์พิชาญ สุอังคะวาทิน เจ้าหน้าที่กองบริการนักศึกษา ผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลคนสุพรรณ ร่วมต้านยาเสพติด” จัดโดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี และร่วมขบวนเดินพาเหรดรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับกลุ่มนักเรียน เยาวชน ข้าราชการ ประชาชน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยกลุ่มพลังมวลชนอีกด้วย ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 06.00-12.00 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดไชนาวาส อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และอาคารโดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี