บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจรรม “Suphanburi Run Against Drug 2023”

      Comments Off on บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจรรม “Suphanburi Run Against Drug 2023”

ผู้แทนบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจรรม “Suphanburi Run Against Drug 2023” ในประเภท Fun Run ระยะทาง 6 กิโลเมตร เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้โดยมีนายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน มอบเหรียญรางวัล และเข้าร่วมกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณบึงบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี