วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการแสดงเดินแบบแต่งกายชุดผ้าไทยร่วมสมัย ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ปี 2566 ทั่วไทย 4 ภาค 4 จังหวัด ดนตรีสานศิลป์ 2 ถิ่นวัฒนธรรม

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการแสดงเดินแบบแต่งกายชุดผ้าไทยร่วมสมัย ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ปี 2566 ทั่วไทย 4 ภาค 4 จังหวัด ดนตรีสานศิลป์ 2 ถิ่นวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ปี 2566 ทั่วไทย 4 ภาค 4 จังหวัด ดนตรีสานศิลป์ 2 ถิ่นวัฒนธรรม โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 6 คนได้ร่วมการแสดงภายในงาน โดยร่วมการเดินแบบแต่งกายชุดผ้าไทยร่วมสมัย โดยชุดที่จะแสดงได้มีการพัฒนาต้นแบบลายผ้า และผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 19.05-19.35 น. ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี