กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการกองบริการนักศึกษา คณาจารย์ประสาขาวิชาฯ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส

      Comments Off on กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการกองบริการนักศึกษา คณาจารย์ประสาขาวิชาฯ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการกองบริการนักศึกษา คณาจารย์ประสาขาวิชาฯ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส (75 ชั่วโมง) ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 13 คน ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ อาคารสวนแก้ว 1 ชั้น 3