วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่องเครียด ๆ ทำไม…”ไม่เครียด”

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่องเครียด ๆ ทำไม…”ไม่เครียด”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการจัดกิจกรรม โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภริมา วินิธาสถิตย์กุล และคุณกาญจนา ผิวงาม บุคลากรคณะครุศาสตร์ ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่องเครียด ๆ ทำไม…”ไม่เครียด” และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จาก Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในส่วนวิทยาเขตฯร่วมกิจกรรม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ชั้น 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.30-16.30 น.