การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลของมหาวิทยาลัย กลุ่ม 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่น

      Comments Off on การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลของมหาวิทยาลัย กลุ่ม 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะทำงานจัดทำข้อมูลของมหาวิทยาลัย กลุ่ม 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม ในการจัดทำข้อมูลฯ โดยการประชุมจัดขึ้นใน วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี