ร่วมต้อนรับศาสตราจารย์ฉิน เฉิงเฉียง และรองศาสตราจารย์หลี่ เจียจวิน พร้อมคณะ จากมหาวิทยาลัยกวางสี ณ อาคารสถาบันขงจื่อ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on ร่วมต้อนรับศาสตราจารย์ฉิน เฉิงเฉียง และรองศาสตราจารย์หลี่ เจียจวิน พร้อมคณะ จากมหาวิทยาลัยกวางสี ณ อาคารสถาบันขงจื่อ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รศ.พัชรี สวนแก้ว ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร และคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยกวางสี Mr. Li Jiajun ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกวางสี Prof.Qin Chengqiang คณบดี วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยกวางสี Miss Liu Li ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมดัวย ดร.ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ อาจารย์ผู้ประสานงานคณะผู้แทนดังกล่าว พร้อมมอบของที่ระลึก ในโอกาสมาเยือนประเทศไทยและร่วมหารือการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ ร่วมกัน ใน วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 -11.30 น. ณ อาคารสำนักงานสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี