ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในการวิจัย

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในการวิจัย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในการวิจัย เพื่อสรุปประเด็นต่างๆ ในการติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2565 ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 15.30-17.00 น. ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี