พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

      Comments Off on พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยมี ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมลงนาม
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี