ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2565

      Comments Off on ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2565

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2565 โดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน โดยมุ่งเน้นดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในระดับจังหวัด ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี