วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม  นายถาวร เชื่อมสมพงษ์ บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม  นายถาวร เชื่อมสมพงษ์ บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ  ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร  และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม  นายถาวร เชื่อมสมพงษ์ บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์  อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ  โรงเรียนการเรือน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น. ณ  วัดหนองหมูใต้ ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี