วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันและเชียร์การแข่งขันกีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ ประจำปี 2565

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันและเชียร์การแข่งขันกีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ ประจำปี 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันและเชียร์การแข่งขันกีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ ประจำปี 2565 จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยบุคลากรของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง และวิ่งผลัด 8X50 เมตร ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 14.00-20.00น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี