วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานประชุมสัมมนา “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สร้างความภูมิใจสู่การพัฒนา”

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานประชุมสัมมนา “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สร้างความภูมิใจสู่การพัฒนา”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร นำบุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานประชุมสัมมนา “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สร้างความภูมิใจสู่การพัฒนา” จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนา และได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล สมาชิกวุฒิสภา ให้ความรู้ในหัวข้อ “เรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” การประชุมสัมมนาจัดขึ้นในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี