วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมการจัดการขยะ Zero Waste

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมการจัดการขยะ Zero Waste

วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมการจัดการขยะ Zero Waste
โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิยากร คือ นางสาวระเบียบ ภูผา ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาบรรยายให้ความรู้ และมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในรูปแบบออนไซต์ และ รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี