ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2565

      Comments Off on ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2565

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี
เข้าร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2565
โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นประธานในการเปิดงาน รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป
ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 17.00-18.30 น. ณ เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม บริเวณลานหน้า พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี