โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ส่งมอบกระเป๋าละอออุทิศคิดดีพร้อมทั้งคู่มือให้กับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่

      Comments Off on โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ส่งมอบกระเป๋าละอออุทิศคิดดีพร้อมทั้งคู่มือให้กับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ได้ส่งมอบกระเป๋าละอออุทิศคิดดีพร้อมทั้งคู่มือให้กับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ได้แก่ นักเรียนบ้านสาธิต และนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 โดยได้คัดสรรสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย เพื่อส่งเสริมการคิด และพัฒนาการของเด็กในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ปกครองได้อ่านและทำความเข้าใจ ตลอดจนการปรับใช้สื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 บริเวณด้านข้างโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี