โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญอาคารปฏิบัติการอาหารแปรรูป

      Comments Off on โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญอาคารปฏิบัติการอาหารแปรรูป

โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญอาคารปฏิบัติการอาหารแปรรูป โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมไหว้ศาลหลวงปู่ชัยมงคล ถวายปัจจัย สังทาน และภัตตาหารเพลแต่พระสงฆ์ ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานหน้าอาคารโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี