คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดกิจกรรมพบนักศึกษาฯ

      Comments Off on คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดกิจกรรมพบนักศึกษาฯ

คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดกิจกรรมพบนักศึกษาฯ เพื่อมอบนโยบายและแนะนำการดูแลนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และร่วมรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของนักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก และความต้องการในด้านต่างๆ เป็นต้น เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาวิทยาเขตฯ ในด้านต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โถงโซนกลาง ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี