มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจรับงาน งวดที่ 1 โครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ และพื้นที่โดยรอบศูนย์การเรียนรู้ SDU LIBRARY

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจรับงาน งวดที่ 1 โครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ และพื้นที่โดยรอบศูนย์การเรียนรู้ SDU LIBRARY

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ตรวจรับงาน งวดที่ 1 โครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ และพื้นที่โดยรอบศูนย์การเรียนรู้ SDU LIBRARY โดยมี นายเฉลิมชัย แสงอรุณ ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี