กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ให้กับนักศึกษา และบุคลากรฯ

      Comments Off on กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ให้กับนักศึกษา และบุคลากรฯ

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ให้กับนักศึกษา และบุคลากรฯ ภายในงานมีกิจกรรมการเต้นคัฟเวอร์ ของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน กิจกรรมประกวดคำคม กิจกรรมคอนเสิร์ต โดยวง SDU Band และการออกร้านของนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 24 ร้านค้า เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา และการวางแผนในการดำเนินงานฯ โดยมี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ยังได้เข้าเยี่ยมชมอุดหนุนสินค้าต่างๆ ภายในงาน ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00-20.30 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี