มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมประกวดอาหารคาว-หวานจากกล้วย ภายในงานมหกรรมสีสันพันธุ์กล้วย สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมประกวดอาหารคาว-หวานจากกล้วย ภายในงานมหกรรมสีสันพันธุ์กล้วย สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี และวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จัดกิจกรรมประกวดอาหารคาว-หวานจากกล้วย ภายในงานมหกรรมสีสันพันธุ์กล้วย สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทวี ธนสัมบัณณ์ อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร คณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร ร่วมเป็นผู้ดำเนินการ คณะกรรมการตัดสินการประกวด การอำนวยความสะดวกในการประกวดฯ โดยมีประชาชน ร้านค้า โรงเรียน และกลุ่มชุมชนต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้จำนวนหลายทีม ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โดมอาศรมพรหมเวที ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี