วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในการเข้าศึกษาดูงาน

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในการเข้าศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และนางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในการเข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 4 และห้องปฏิบัติการเครื่องสำอาง (GMP) ชั้น 2 อาคารแววเที่ยงธรรม อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานเกี่ยวกับฟาร์มต้นแบบอัจฉริยะ โครงการ SMART AGRICULTURE ณ หอมขจรฟาร์ม ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี