มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ภายในงาน Dek-D’s TCAS Fair

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ภายในงาน Dek-D’s TCAS Fair

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจภายในงานฯ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ ภายในงาน Dek-D’s TCAS Fair ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ฮอลล์ EH98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ