นายพงษ์พิชาญ สุอังคะวาทิน เจ้าหน้าที่กองบริการนักศึกษา นำนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

      Comments Off on นายพงษ์พิชาญ สุอังคะวาทิน เจ้าหน้าที่กองบริการนักศึกษา นำนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

นายพงษ์พิชาญ สุอังคะวาทิน เจ้าหน้าที่กองบริการนักศึกษา ผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ประเภทการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประชาชนทั่วไป จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี