วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา 12 สิงหาคม 2566 นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี อีกทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการถวายพระพรชัยมงคลฯ ผ่านระบบออนไลน์พร้อมกันทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอีกด้วย กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการอาหารมุสลิม (อาคารจันทร์เจริญ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี