มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กองบริการนักศึกษา จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กองบริการนักศึกษา จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กองบริการนักศึกษา จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2566 เพื่อนำไปถวาย ณ พัทธสีมา วัดโคกโคเฒ่า ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และหล่อเทียนจำนำพรรษา พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30-17.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี