วิทยาเขตสุพรรณบุรีร่วมต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยาการพัฒนาผู้นำระดับสูงอย่างยั่งยืน (วพส.) The Pinnacle Leadership Program By L-NET รุ่นที่ 1

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรีร่วมต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยาการพัฒนาผู้นำระดับสูงอย่างยั่งยืน (วพส.) The Pinnacle Leadership Program By L-NET รุ่นที่ 1

วิทยาเขตสุพรรณบุรีร่วมต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยาการพัฒนาผู้นำระดับสูงอย่างยั่งยืน (วพส.) The Pinnacle Leadership Program By L-NET รุ่นที่ 1 โดยวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และบริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด จัดขึ้นในวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี