รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมตรวจรับงานพร้อมรับฟังความก้าวหน้าของโครงการจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุดกลางฯ

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมตรวจรับงานพร้อมรับฟังความก้าวหน้าของโครงการจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุดกลางฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมตรวจรับงานพร้อมรับฟังความก้าวหน้าของโครงการจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุดกลาง ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีบริษัท รักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องโถงกลาง ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (Sdu Library)