กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุ เพื่อการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 64 รายการ

      Comments Off on กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุ เพื่อการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 64 รายการ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุ เพื่อการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 64 รายการ ณ ห้อง STUDENTS CENTER ชั้น 1 อาคารสระว่ายน้ำศิลปอาชา ห้องปฏิบัติการด้านงานออกแบบ หน้าอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ และด้านหน้าห้อง SERVER ชั้น 2 อาคารแววเที่ยงธรรม โดยมีผู้แสดงความประสงค์ลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุ จำนวน 14 ราย ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-12.00 น.