ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมให้การต้อนรับ ประธานอุตสาหกรรมภาคกลาง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะทำงานฯ

      Comments Off on ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมให้การต้อนรับ ประธานอุตสาหกรรมภาคกลาง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะทำงานฯ

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และนางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน
ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมให้การต้อนรับ ประธานอุตสาหกรรมภาคกลาง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะทำงาน จำนวน 7 คน ที่เข้าเยี่ยมชมประสิทธิภาพและระบบการทำงานของเครื่องพิมพ์ ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น.