รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวันครู และเชิญชวนครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมวันครูและระลึกถึงพระคุณครู ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ