รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมการส่งมอบงานงวดที่ 6 จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาฯ

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมการส่งมอบงานงวดที่ 6 จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมการส่งมอบงานงวดที่ 6 (สุดท้ายและเพิ่มเติม) จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีบริษัท ต้นโพธิ์ ก่อสร้าง จำกัด รายงานผ่าน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี