มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2566

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรสายบริการ ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป สักการะศาลหลวงปู่ชัยมงคล ร่วมรับประทานอาหารและรับชมการถ่ายทอดงานทำบุญขึ้นปีใหม่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี