บุคลากรและนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานและพิธีเปิดโครงการอบรมการสร้างสรรค์เบญจรงค์ลายภาพมงคลสายสัมพันธ์จีน–ไทย

      Comments Off on บุคลากรและนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานและพิธีเปิดโครงการอบรมการสร้างสรรค์เบญจรงค์ลายภาพมงคลสายสัมพันธ์จีน–ไทย

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมงานและพิธีเปิดโครงการอบรมการสร้างสรรค์เบญจรงค์ลายภาพมงคลสายสัมพันธ์จีน–ไทยเพื่อการเรียนรู้ ภาษาและศิลปะ สำหรับเยาวชนในชุมชน จัดโดยสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิรดี ผลประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย เป็นผู้เปิดโครงการ โดยภายในงานมีการแสดงนิทรรศการภาพลวดลายมงคลจีน-ไทย ที่สร้างสรรค์โดย ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์ และคณะ นิทรรศการผลงานผลิตภัณฑ์ที่วาดตกแต่งด้วยภาพลายมงคล และการอบรมวาดภาพและระบายสีเบญจรงค์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-16.00 น. ณ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี