วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กองบริการนักศึกษา ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อนำไปถวาย ณ พัทธสีมา วัดโคกโคเฒ่า ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และหล่อเทียนจำนำพรรษา พร้อมคณะผู้บริหาร นำโดย Mrs.Xiao Hong ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน บุคลากรและนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.39-10.30 น. ณ บริเวณโถงหน้าลิฟ ชั้น 1 อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี