โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เปิดรับสมัครชั้นประถม

      Comments Off on โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เปิดรับสมัครชั้นประถม

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นโรงเรียนรัฐบาลของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย
โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เปิดระดับชั้นประถมแล้ว
โดนในส่วนอนุบาลเด็กเล็กแบ่งได้ดังนี้
****ระดับชั้นบ้านหนูน้อย อายุ 1ปี 3เดือน-1 ปี 11เดือน
****ระดับบ้านสาธิต อายุ 2 ปี – 2 ปี 11 เดือน
****ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3-4 ปี
****ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ 4-5 ปี
****ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุ 5-6 ปี
****และระดับชั้นประถมศึกษา
ติดต่อสอบถาม โทร : 035-969620-23 ต่อ 9531
หรือ โทร : 081-4257791 ติดต่อ คุณศิริวรรณ อิทรวัฒนา(หรือครูกุ๊ก)
ภาพกิจกรรมต่างๆ

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี