กิจกรรมปฐมวัยสืบสานวัฒนธรรมไทย

      Comments Off on กิจกรรมปฐมวัยสืบสานวัฒนธรรมไทย

กิจกรรมปฐมวัยสืบสานวัฒนธรรมไทย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานักศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ปี 6 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ วัดไผ่ขวาง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

โดยในกิจกรรมมีการนำนักศึกษาของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเข้ารับฟังพระธรรมเทศนาในหัวข้อ “จริยธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่และวัฒนธรรมชาวพุธ” และมีการถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ และในช่วงบ่ายนำนักศึกษาทำความสะอาดวัดไผ่ขวาง