หว้า

      Comments Off on หว้า

หว้า

ชื่อสามัญ            Jambolan Plum, Java Plum, Black Poum, Black Plum

ชื่อวิทยาศาสตร์     Syzygium cumini (Linn.)

ชื่อวงศ์                MYRTACEAE

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นสูง 10 – 25 เมตร จะแตกกิ่งก้านที่ความสูง 2 – 4 เมตร กิ่งก้านสาขาจะแผ่ออกมาทางด้านข้าง ทรงพุ่มหนาทึบ เนื้อไม้แข็ง เปลือกสีน้ำตาลอมเทาถึงเทาคล้ำ ค่อนข้างเรียบมีรอยแตกเป็นสะเก็ดเล็ก ๆ ทั่วไป

ใบ  เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงกันข้าม รูปรีหรือรูปไข่กลับ ขอบใบเรียบ ปลายใบมนแหลม โคนใบมน ผิวใบเป็นมันเรียบ เส้นใบแตกแขนงออกจากเส้นกลางใบค่อนข้างเป็นระเบียบ และระยะห่างใกล้เคียงกัน มีต่อมน้ำมันกระจายอยู่ทั่วไป กว้าง 5 – 7 เซนติเมตร ยาว 14 – 16 เซนติเมตร ก้านใบยาว 1.0 – 1.5 เซนติเมตร ใบปลายกิ่งจะเป็นคู่

ดอก  สีขาว ขนาดเล็ก ออกเป็นช่อตามซอกใบระหว่างโคนก้านใบกับกิ่ง และปลายกิ่ง  ช่อดอกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง มีช่อย่อยแบบช่อซี่ร่ม กลีบเลี้ยงรูปถ้วยปลายแผ่แยกออกเป็น 4 กลีบ ยาว 0.3 – 0.4 เซนติเมตร กลีบดอก 4 กลีบ ดอกตูมจะมีเยื่อบาง ๆ หุ้ม และหลุดออกเมื่อดอกบาน ดอกบานเต็มที่กว้าง 1.0 – 1.5 เซนติเมตร มีเกสรเพศผู้จำนวนมาก ช่อดอกเมื่อบานมีลักษณะคล้ายร่ม มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ออกดอกในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์

ผล  เป็นผลสดรูปรี รูปทรงกระบอก กว้าง 1.0 – 1.5 เซนติเมตร ยาว 1.5 – 2.0 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียวผิวเรียบเป็นมัน ผลแก่สีแดงและเปลี่ยนเป็นสีม่วงเกือบดำเมื่อสุก เนื้อในมีสีม่วงเข้ม รสหวานอมเปรี้ยวและฝาดเล็กน้อย ภายในผลมีเมล็ด 1 เมล็ด