Monthly Archives: January 2024

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด มอบของเพื่อเป็นสิ่งของร้านธารากาชาด

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด มอบของเพื่อเป็นสิ่งของร้านธารากาชาด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 217 เรื่อง “ทำบุญให้สุขใจ แบบคนรุ่นใหม่” โดยพระปลัด ธนัชทัศน์ คุณทสสี

นำโดย ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการกองบริการนักศึกษา และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2567 แด่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2567 แด่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2567

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักพัฒนาสังคม

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักพัฒนาสังคม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 216 เรื่อง “เปิดดวง !! ปังๆ รับปีใหม่”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 216 เรื่อง “เปิดดวง !! ปังๆ รับปีใหม่”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567

นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 215 เรื่อง  “เริ่มต้นปีใหม่ …จากหลากหลายมุมมอง” จาก ผู้บริหาร และบุคลากร มสด.

นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting